Ολοκλήρωση του ορθοφωτομωσαϊκού χάρτη Δήμου Μουσούρων

 

Το έργο αφορά στη προμήθεια του τμήματος του ορθοφωτομωσαϊκού χάρτη της περιοχής του Δ. Μουσουρών.

Η εταιρία προμηθεύτηκε από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ασπρόμαυρη αεροφωτογραφία κλίμακας 1:33.000 για την οποία πραγματοποίησε γεωμετρική διόρθωση ενώ  γεωανέφερε σε UTM Zone 34, WGS 84 σύστημα συντεταγμένων.


Έτος υλοποίησης: 2004

PROJECTS

2Bparks

2Bparks Για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου INTERREG MED 2G-MED09-03 “2Bparks, Creative sustainable management, territorial compatible marketing and environmental education To Be Parks, 2Bparks”  και

Περισσότερα »
ENVIROMENT - INFO

DINALPCONNECT

Το έργο “DINALPCONNECT” στοχεύει στη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός και να βελτιωθεί η οικολογική συνδεσιμότητα για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της

Περισσότερα »
PROJECTS

HIPON

HIPON Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.hiponproject.eu. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος για το έργο ICT – E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals,

Περισσότερα »
PROJECTS

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων H AVMap GIS Α.Ε. για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων Pointers Property

Περισσότερα »