Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Νομαρχίας Εύβοιας

 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα για την Εύβοια με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών της Νομαρχίας.

Επίσης  πραγματοποιήθηκαν δράσεις προβολής και δημοσιότητας με την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τη διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού. Ανάμεσα στις δράσεις  συμπεριλαμβάνονται 2.000 ανάτυπα του έντυπου τουριστικού χάρτη και η ανάρτηση πέντε χαρτών σε κεντρικά σημεία της περιοχής. Η εταιρία προμήθευσε επιπλεόν τη Νομαρχία με το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα και ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στη χρήση του.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005

FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Ελληνικού

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Ελληνικού   Για το Δήμο Ελληνικού αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ele.C.Tra. – Electric City Transport

Ele.C.Tra. – Electric City Transport Το πρόγραμμα Ele.C.Tra. “Electric City Transport”, βασίζεται στο scooter sharing system και αποσκοπεί στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης που οφείλεται

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης μέσω GIS

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης μέσω GIS   Για το Δήμο Ομηρούπολης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών

Περισσότερα »