Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου

 

Στα πλαίσια του έργου για τη Νομαρχία Σάμου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα με σκοπό την την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών της Νομαρχίας.

Η Νομαρχία προμηθεύτηκε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό της εκπαιδεύτηκε από την εταιρία για τη χρήση του. Στα πλαίσια της προβολής και της δημοσιότητας του έργου διανεμήθηκαν 2.000 ανάτυπα του έντυπου τουριστικού χάρτη και αναρτήθηκαν πέντε τουριστικοί χάρτες σε κεντρικά σημεία της περιοχής. Για τη δημιουργία του χάρτη συνδυάστηκαν διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005

FINISHED PROJECTS

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας Για το Δήμο Αμαλιάδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Υλοποίηση Διαδικτυακού Τόπου Ενημέρωσης Πολιτών στα πλαίσια του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020»

Υλοποίηση Διαδικτυακού Τόπου Ενημέρωσης Πολιτών στα πλαίσια του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020»

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του

Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του   Για τον Δήμο Φούρνων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών

Περισσότερα »