Ενημερωτικοί χάρτες ΕΛΤΑ των νήσων Ρόδος και Κρήτη

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανέθεσαν στην εταιρία τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών για τις περιοχές της Κρήτης και της Ρόδου.

Κατασκευάστηκαν υψηλής ανάλυσης εικόνες στις οποίες απεικονίζονταν διάφορες τουριστικές θέσεις καθώς και όλα τα πρακτορεία και τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στις περιοχές αυτές πάνω σε έγχρωμο χάρτη αναγλύφου, ο οποίος αποτελούσε το υπόβαθρο. Οι χάρτες αυτοί ήταν διαθέσιμοι εκτός από ψηφιακή και σε έντυπη μορφή. Η διανομή των χαρτών έγινε σε 135.000 ανάτυπα για το χάρτη της Ρόδου και σε 215.000 ανάτυπα για το χάρτη της Κρήτης. Τέλος, οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ και χρήστες του ΓΠΣ εκπαίδευτηκαν στη χρήση του αποκτώντας όχι μόνο επαρκή εξοικείωση με τη χρήση και τη διαχείριση των επιπέδων πληροφορίας που αναπτύχθηκαν αλλά απέκτησαν και τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της γεωπληροφορικής ειδικότερα.


Έτος υλοποίησης: 2006

FINISHED PROJECTS

Ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου Γαλατσίου

Ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου Γαλατσίου   Για τον Δήμο Γαλατσίου έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ σύστημα. Αρχικά υλοποιήθηκε η Μελέτη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων

Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων   Με το έργο ΄Προσαρμογή, ανάπτυξη & εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ψηφιακές εφαρμογές – R.O.M.E.

Ψηφιακές εφαρμογές – R.O.M.E. Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης. Για τη Δ/νση

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως   Για τον Δήμο Τρίπολης αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με χαρακτηριστικά

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος GIS με πολεοδομικά στοιχεία, διαδρομές και μνημεία – Δήμος Άργους

Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του Για τον Δήμο Φούρνων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών με

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου   Για τον Δήμο Χίου αναπτύχθηκε μια Πολυχρηστική πλατφόρμα για τη διαχείριση γεωγραφικών

Περισσότερα »