ΓΠΣ για την υδρολογική λεκάνη της λίμνης Παμβώτιδας

 

Για τον φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας η εταιρία ανέπτυξε ΓΠΣ για την υδρολογική λεκάνη της Λίμνης Παμβώτιδας.

Σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων υδατικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών από τη συλλογή δεδομένων του φορέα. Τα δεδομένα αυτά αφού ομογενοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν, εισήχθησαν στο σύστημα για διανυσματοποίηση και δημιουργία γεωγραφικών βάσεων. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και πραγματοποιήθηκε στις οποίες συνδέθηκαν οι βάσεις δεδομένων. Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν έδωσαν τη δυνατότητα υπολογισμού της επιφανειακής βροχόπτωσης σε κάθε λεκάνη απορροής, την απεικόνιση γεωμορφολογικών στοιχείων των υδατορευμάτων, την εκτίμηση των ετήσιων και μηνιαίων εισροών στη λίμνη καθώς και την παρακολούθηση των αλλαγών χρήσεων γης και των παραμέτρων ποιότητας του οικοσυστήματος της λίμνης. Οι χρήστες του συστήματος εκπαιδεύτηκαν στην διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων και των εφαρμογών ΓΠΣ, ενώ ταυτόχρονα η εταιρία παρείχε τεχνική υποστήριξη.


Έτος υλοποίησης: 2006

FINISHED PROJECTS

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικών Πληροφοριών: eMeganisi

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικών Πληροφοριών: eMeganisi Η AVMap GIS A.E. υλοποίησε για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου, το έργο “e-Μεγανήσι: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Μεγανησίου”,

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών   Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

E-class Geoenvi

E-class Geoenvi   Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου eclass.geoenvi.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος eclass.geoenvi.org του έργου GeoEnvironment.Φορέας ανάθεσης: Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος Έτος υλοποίησης: 2009                  

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNet

INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNet   Ολοκλήρωση του δικτυακού τόπου byherinet.avmap.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος byherinet.avmap.gr του έργου INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNetΦορέας ανάθεσης: Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών,

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης του Δήμου Μελισσίων

Προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης του Δήμου Μελισσίων   Για το Δήμο Μελισσίων πραγματοποιήθηκε προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης στα πλαίσια σχετικού πρόχειρου, ανοιχτού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η

Περισσότερα »