Σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης

 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα του Δήμου Σπάρτης που αφορούσαν σε πολεοδομικά στοιχεία, σημεία ενδιαφέροντος και οδικό δίκτυο.

Τα δεδομένα αυτά εισήχθησαν σε ΓΠΣ και, παράλληλα, αναπτύθηκαν εφαρμογές Διαχείρισης έργων οδοποιίας, πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δημοτικής περιουσίας, χρήσεων γης, πολεοδομίας και οικοδομικών αδειών. Για τις ανάγκες του έργου ο φορέας ανάθεσης προχώρησε σε  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικών και εφαρμογών.
Έτος υλοποίησης: 2008 – 2009

FINISHED PROJECTS

ΓΠΣ παρακολούθησης – διαχείρισης περιβάλλοντος Αρκαδίας

ΓΠΣ παρακολούθησης – διαχείρισης περιβάλλοντος Αρκαδίας   Για την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Αρκαδίας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου

Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNet

INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNet   Ολοκλήρωση του δικτυακού τόπου byherinet.avmap.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος byherinet.avmap.gr του έργου INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNetΦορέας ανάθεσης: Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών,

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

COST Action C22

COST Action C22   Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.urbanflood.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.urbanflood.org του έργου COST Action C22.Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης COST Action C22 Έτος υλοποίησης: 2009  

Περισσότερα »