Ανάπτυξη πολυχρηστικού ΓΠΣ Δήμου Ιτάμου

 

 

Για τον Δήμο Ιτάμου αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών.

Αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση ψηφιακών δεδομένων με στοιχεία του Δήμου (διοικητικά όρια, οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος, κλπ.) τα οποία εισήχθησαν στο ΓΠΣ σύστημα. Στα πλαίσια προβολής και δημοσιότητας του έργου κατασκευάστηκε δικτυακός τόπος όπου οι υπάλληλοι του Δήμου και οι πολίτες έχουν πρόσβαση και μέσα στον οποίο δημιουργήθηκαν δυναμικοί web χάρτες από τον συνδυασμό των επιπέδων πληροφορίας στον οποίο έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του Δήμου και οι πολίτες. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό (δορυφορικός ανιχνευτής σήματος) και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του φορέα εκπαιδεύτηκε στη χρήση των λογισμικών ΓΠΣ και του παράχθηκε τεχνική υποστήριξη.


Έτος υλοποίησης: 2008

FINISHED PROJECTS

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Παλλήνης

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Παλλήνης Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και για την διαφάνεια

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας Για το Δήμο Αμαλιάδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Πτολεμαΐδας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Πτολεμαΐδας   Για το Δήμο Πτολεμαΐδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων

Περισσότερα »