ΓΠΣ παρακολούθησης - διαχείρισης περιβάλλοντος Αρκαδίας

 

Για την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Αρκαδίας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ο Δήμος Βυτίνας, ο Δήμος Κλείτορος, ο Δήμος Λαγκαδίων, ο Δήμος Λεβιδίου, ο Δήμος Μαντινείας και ο Δήμος Τρίπολης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια μελέτη εφαρμογής του έργου κατά την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην ΤΕΔΚ και στους συμμετέχοντες Δήμους,σχετικά με το επίπεδο οργάνωσης και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των διαφορετικών χρηστών. Αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με φυσικογεωγραφικά στοιχεία, τουριστική υποδομή, αξιοθέατα, χρήσεις γης, δημόσια έργα, δίκτυα υποδομής και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου. Οι εφαρμογές περιλάμβαναν εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων (φυσικογεωγραφικών, χρήσεων γης, κλπ.) και μια εφαρμογή ΓΠΣ για την παροχή όλων των ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση των παραπάνω εφαρμογών. Μετά την εγκατάσταση των εφαρμογών και την εκπαίδευση, υλοποιήθηκαν δράσεις προβολής και δημοσιότητας με οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού. Πριν από την οριστική παραλαβή του έργου, ακολούθησε μια περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος η οποία υποστηρίχτηκε τεχνικά από την εταιρία.


Έτος υλοποίησης: 2008

FINISHED PROJECTS

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτοσυστημάτων Σύγχρονης Τεχνολογίας σε στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Πάρου

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτοσυστημάτων Σύγχρονης Τεχνολογίας σε στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Πάρου Ολοκληρώθηκε η παράδοση, μηχανική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία των αυτόνομων

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών   Για το Δήμο Σφακιωτών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης του Δήμου Μελισσίων

Προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης του Δήμου Μελισσίων   Για το Δήμο Μελισσίων πραγματοποιήθηκε προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης στα πλαίσια σχετικού πρόχειρου, ανοιχτού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη GIS – Δήμος Πλαστήρα

Ανάπτυξη GIS – Δήμος Πλαστήρα   Στα πλαίσια του Υποέργου 1 για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πολυχρηστικού γεωγραφικού συστήματος του Δήμου Πλαστήρα, η εταιρία ανέλαβε

Περισσότερα »