ΓΠΣ για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης

Για τον Δήμο Κατερίνης αναπτύχθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την αναβάθμιση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά στοιχεία και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου. Οι εφαρμογές περιλάμβαναν εφαρμογή Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων, εφαρμογές Διαχείρισης Δικτύων (αποχέτευσης, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, ΟΤΕ, κλπ.) και Διαχείρισης Στόλου οχημάτων, καθώς και μια ειδική εφαρμογή ΓΠΣ στο διαδίκτυο για την ενημέρωση των πολιτών. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά. κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στη χρήση των παραπάνω εφαρμογών και δεδομένων, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε και η περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.


Έτος υλοποίησης: 2009

FINISHED PROJECTS

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δέλτα και αποτύπωσή τους

Περισσότερα »