Ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου Γαλατσίου

 

Για τον Δήμο Γαλατσίου έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ σύστημα. Αρχικά υλοποιήθηκε η Μελέτη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των Εφαρμογών του Συστήματος.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα ειδικά λογισμικά, αναπτύχθηκαν οι εφαρμογές και έγινε η παραμετροποίηση και ο έλεγχος του συστήματος. Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αφορούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες και περιλαμβάνουν υποσυστήματα Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών, υποσύστημα Οδηγού Πόλης και Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Οδικού Δικτύου, Διαχείρισης Στόλου οχημάτων και Διαχείρισης Πολεοδομικών Δεδομένων. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν τα ψηφιακά υπόβαθρα του πολεοδομικού ιστού του Δήμου και εισάχθηκαν στο ΓΠΣ σύστημα. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση των παραπάνω εφαρμογών. Μετά την εγκατάσταση των εφαρμογών και την εκπαίδευση, μεσολάβησε μια περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Πριν από την οριστική παραλαβή του έργου,  η εταιρεία υλοποίησε δράσεις προβολής και δημοσιότητας με οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και με την διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού.
Έτος υλοποίησης: 2009

FINISHED PROJECTS

Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων

Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων   Με το έργο ΄Προσαρμογή, ανάπτυξη & εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ψηφιακές εφαρμογές – R.O.M.E.

Ψηφιακές εφαρμογές – R.O.M.E. Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης. Για τη Δ/νση

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως   Για τον Δήμο Τρίπολης αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με χαρακτηριστικά

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος GIS με πολεοδομικά στοιχεία, διαδρομές και μνημεία – Δήμος Άργους

Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του Για τον Δήμο Φούρνων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών με

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου   Για τον Δήμο Χίου αναπτύχθηκε μια Πολυχρηστική πλατφόρμα για τη διαχείριση γεωγραφικών

Περισσότερα »