Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων

 

Με το έργο ΄Προσαρμογή, ανάπτυξη & εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεδομικών και χωροταξικών δεδομένων ο Δήμος Χαλκιδέων αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν εφαρμογές με τις οποίες ο Δήμος διαχειρίζεται τα πολεοδομικά και χωροταξικά δεδομένα που αναπτύχθηκαν για όλη την περιοχή του Δήμου (όρια πρώην δημοτικών διαμερισμάτων, όρια οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, χρήσεων γης, κτλ). Επίσης, χάρις στη δικτυακή εφαρμογή ΓΠΣ που αναπτύχθηκε τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο τόσο για άλλες εμπλεκόμενες ομάδες και υπηρεσίες του Δήμου, όσο και για το ευρύ κοινό. Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του φορέα εκπαιδεύτηκε στην χρήση και την διαχείριση του συστήματος. Για την ενημέρωση των πολιτών για το νέο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες οργανώθηκαν δράσεις προβολής του έργου όπως ημερίδες και διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Έτος υλοποίησης: 2009

FINISHED PROJECTS

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed.

Αναβάθμιση πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης, η

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση την τοπικής κοινωνίας του Δ. Μελισσίων

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση την τοπικής κοινωνίας του Δ. Μελισσίων   Στα πλαίσια του έργου συστήθηκε μια επιτροπή περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Δήμου για

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου   Για τον Δήμο Χίου αναπτύχθηκε μια Πολυχρηστική πλατφόρμα για τη διαχείριση γεωγραφικών

Περισσότερα »