Ψηφιακές εφαρμογές - R.O.M.E.

Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης.

Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης των παραδοτέων στο ευρύ κοινό του προγράμματος “ROME – Roman, ancient greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB-CADSES. Κατά την πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και αναπαραγωγή εντύπου υλικού με θέμα «Οδηγός Ευρωπαϊκών Θεματικών (Γεωπολιτισμικών) Πάρκων». Το φυλλάδιο αυτό, μεγέθους Α3,τυπώθηκε σε 1.500 αντίτυπα και διανεμήθει σε σχολεία. Στο φυλλάδιο αυτό μπορούσε να βρει κανείς πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με πάρκα. ι πληροφορίες ήταν διαθέσιμες σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά. Επίσης πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή εντύπου υλικού, σε 4.000 αντίτυπα και με μέγεθος Α4, ε θέμα «Οδηγός Ευρωπαϊκών Θεματικών Πάρκων». Το συγκεκριμένο φυλλάδιο μοιράστηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος και γενικές πληροφορίες σχετικά με πάρκα, με γλώσσα γραφής την ελληνική. Κατά την ίδια φάση αναπτύχθηκε ενημερωτικός φάκελος (informative dossier) με περιεχόμενο σχετικό με τη γεωπολιτισμική κληρονομιά, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος και αξιολόγηση του Internet site που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του ROME. ατα τη δεύτερη φάση εκτέλεσης του έργου αναπτύχθηκε πύλη πολυμέσων (multimedia Portal) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με περιεχόμενα από τα παραδοτέα του προγράμματος ROME και επιπλέον μέρος διακίνησης ιδεών (Forum) δημοσίων φορέων και υπηρεσιών,και με δυναμικούς χάρτες της περιοχής της Περιφέρειας με τα αρχαιολογικά στοιχεία που προέκυψαν από το πρόγραμμα ROME. έλος, πραγματοποιήθκε η παραγωγή υποστηρικτικού και εκπαιδευτικού υλικού για τους χρήστες του Portal.


Έτος υλοποίησης: 2009

PROJECTS

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και

Περισσότερα »
PROJECTS

2Bparks

2Bparks Για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου INTERREG MED 2G-MED09-03 “2Bparks, Creative sustainable management, territorial compatible marketing and environmental education To Be Parks, 2Bparks”  και

Περισσότερα »
PROJECTS

FASTER

Ψηφιακή καταγραφή κοινόχρηστων χώρων Για το Δήμο Τοπείρου πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή καταγραφή των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων και η εισαγωγή τους σε θεματικό χάρτη σύμφωνα με

Περισσότερα »
PROJECTS

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων  ελαιουργίας, για την παραγωγή    καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων ζωοτροφών

Περισσότερα »
PROJECTS

Υπηρεσία InfoΔράση – Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες

Υπηρεσία InfoΔράση – Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες Το έργο της δημιουργίας της

Περισσότερα »