ΕΛΙΑΔΑ - Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς

Η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καλύπτει περίπου 900.000 εκτάρια με περισσότερα από 150 εκατομμύρια δένδρα υποδεικνύοντας την τεράστια κοινωνικοοικονομική της σημασία για την χώρα. Επιπλέον, το ελαιόλαδο αποτελεί τη βασική πηγή λιπαρών στην Μεσογειακή διατροφή και η ευεργετική του δράση μαζί με τη διατροφική του αξία οφείλεται κυρίως σε ένα ευνοϊκό προφίλ λιπαρών οξέων. Οι εμβληματικές ποικιλίες ελιάς της χώρας καλλιεργούνται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο από την Αυστραλία μέχρι την Κίνα αλλά και την Ιταλία ενώ κυκλοφορούν στην αγορά μη-Ελληνικά ελαιόλαδα με την επωνυμία “Sitia”. Είναι γνωστή η ιστορία της Koroneiki-i38R η οποία επιλέχθηκε, και προστατεύεται νομικά με πατέντα για χρήση σε υπέρπυκνες φυτεύσεις και η οποία ανταγωνίζεται ευθέως την αυθεντική, Ελληνική Κορωνέικη στις παγκόσμιες αγορές χωρίς την παραμικρή συνεισφορά μέσω royalty fees στην Ελληνική οικονομία.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς με στόχο την αυξημένη ανθεκτικότητα σε πραγματικά σενάρια κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή διαφοροποιημένων διατροφικά, οργανοληπτικά και ποιοτικά προϊόντων ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς και μακροπρόθεσμα την παραγωγή ή την αξιοποίηση νέων ποικιλιών-κλώνων.

Ο στόχος αυτό δύναται να επιτευχθεί:

1) Με στοχευόμενους εμβολιασμούς σε υποκείμενα υψηλής αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις π.χ. πλημμύρα.

2) Mε επιλεκτικές διασταυρώσεις για τη βελτίωση των ποιοτικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών όπως η Κορωνείκη με Γαιδουρελιά, η Καλαμών με Γαιδουρελιά, η Γαιδουρελιά με Λευκολιά Σερρών και η Αρβανιτολιά.

3) Mε ανάδειξη των διαφοροποιημένων διατροφικών χαρακτηριστικών επιλεγμένου γενετικού υλικού κλώνων.

4) Με οργανοληπτικές αναλύσεις.

5) Με στοχευμένες δράσεις διάχυσης, προώθησης και επιμόρφωσης.

Το έργο προβλέπει επίσης να δοκιμαστούν καινοτόμες πρακτικές για τη βελτίωση της διαδικασίας ελαιοποίησης ώστε να προσδιοριστεί πιλοτικά το μέγιστο δυνατόν δυναμικό του γενετικού υλικού όσον αφορά την ποιότητα του ελαιόλαδου που παράγει.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας Μάρακας-Ελαιουργείο-Καλλιέργεια, AVMap GIS A.E.) και 2 ερευνητικών φορέων (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Όλοι οι φορείς έχουν μεγάλη εμπειρία τόσο σε θέματα καλλιέργειας και ανάλυσης του γενετικού υλικού της ελιάς όσο και στην υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων δημοσιότητας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

PROJECTS

Agrocos – from Biodiversity to Chemodiversity

Agrocos – from Biodiversity to Chemodiversity Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.agrocos.eu. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.agrocos.eu του έργου Agrocos. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 – AgroCos Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »
PROJECTS

Ψηφιακές εφαρμογές – R.O.M.E.

Ψηφιακές εφαρμογές – R.O.M.E. Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης. Για τη Δ/νση

Περισσότερα »
PROJECTS

E-class Geoenvi

E-class Geoenvi Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου eclass.geoenvi.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος eclass.geoenvi.org του έργου GeoEnvironment. Φορέας ανάθεσης: Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος Έτος υλοποίησης: 2009                

Περισσότερα »
PROJECTS

Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και υποστήριξη και προετοιμασία για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Τα σφουγγάρια του Αιγαίου και τα εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές παραγωγής κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών»

Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και υποστήριξη και προετοιμασία για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Τα σφουγγάρια του Αιγαίου και τα εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές

Περισσότερα »