Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου – ELIADA

Η καλλιέργεια της ελιάς κατά τα τελευταία έτη (2015-2018) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την έξαρση της ασθένειας του γλοιοσπορίου (Colletotrichum spp.). H ζημία στην παραγωγή μπορεί να είναι σχεδόν πλήρης ειδικά σε έτη με υψηλούς πληθυσμούς δάκου όπως το 2018, όπου η ζημία εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δις ευρώ. Τέτοια φαινόμενα αποτελούν πραγματική τροχοπέδη στην προσπάθεια μεγάλων συνεργατικών σχημάτων όπως η ΕΑΣ Λακωνίας που με πολύ προσπάθεια έχουν ξεχωρίσει στην αγορά, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την θέση τους παράγοντας ανταγωνιστικό ποιοτικό προϊόν και σε ποσότητες που να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου, ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου, για την ΕΑΣ Λακωνίας, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Tην εξάπλωση και την πληθυσμιακή ποικιλότητα του παθογόνου
 • Tο όργανο που προσβάλει (βλαστός, άνθος, καρπίδιο, καρπός)
 • Το ρόλο του δάκου
 • Την ευαισθησία σε υπό ανάπτυξη φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 • Το στάδιο ανάπτυξης και την ποικιλία της ελιάς,
 •  Τις κλιματικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα του έργου θα συνεισφέρουν:  

 • Στην  εύρεση νέων καινοτόμων λύσεων (μυκητοκτόνα, συμβατικά και βιολογικά) για την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου.
 • Μεταφορά της τεχνογνωσίας για εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος μετά το τέλος του έργου.
 • Αποφυγή απωλειών παραγωγής της ΕΑΣ Λακωνίας λόγω προσβολών των καρπών από το γλοιοσπόριο.
 • Διατήρηση της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων που προσφέρει η ΕΑΣ Λακωνίας με σταθερότητα ακόμη και σε έτη με έξαρση του γλοιοσπορίου.
 • Μεταφορά της νέας γνώσης σε γεωπόνους, συμβουλευτικές εταιρείες, επιχειρήσεις και ελαιοπαραγωγούς, ώστε να τροποποιήσουν ανάλογα τις στρατηγικές αντιμετώπισης και καλλιεργητικές τους πρακτικές.

Όλα τα παραπάνω θα ενισχύσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών φορέων της χώρας μας στην εσωτερική και διεθνή αγορά και συνακόλουθα αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών φορέων  (AVMAP G.I.SA.E. , Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας A.E., BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ). Σημαντική συνεισφορά στην εφαρμογή της ερευνητικής μεθοδολογίας στο έργο, θα έχει και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως ένας από τους υπεργολάβους του έργου.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03634

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PROJECTS

Project Manager Agrocos

Project Manager Agrocos Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου office.agrocos.eu. Υλοποιήθηκε o δικτυακός τόπος office.agrocos.eu για το έργο Agrocos. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 – AgroCos Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »
PROJECTS

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικών Πληροφοριών: eMeganisi

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικών Πληροφοριών: eMeganisi Η AVMap GIS A.E. υλοποίησε για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου, το έργο “e-Μεγανήσι: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Μεγανησίου”,

Περισσότερα »
PROJECTS

Agrocos – from Biodiversity to Chemodiversity

Agrocos – from Biodiversity to Chemodiversity Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.agrocos.eu. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.agrocos.eu του έργου Agrocos. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 – AgroCos Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης της Τοπικής Οικονομίας

Ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης της Τοπικής Οικονομίας Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης, αναπτύξαμε μια διαδικτυακή σύγχρονη πλατφόρμα που περιλαμβάνει σημεία

Περισσότερα »