Δημιουργία Καλλικρατικού χάρτη Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στις 15.07.2011, με την υπ΄αριθμό απόφαση 138/2011, αποφάσισε να προχωρήσει στην προμήθεια χάρτη του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

Ο χάρτης που δημιουργήθηκε ήταν διάστασης 70x100cm, και περιελάμβανε το ψηφιακό μοντέλου εδάφους του Δήμου, το οδικό δίκτυο, τα όρια του νέου Δήμου καθώς και των γειτονικών του. Επίσης περιελάμβανε το υδρογραφικό δίκτυο, τους οικισμούς, τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου καθώς και ονομασίες αυτών και των ορεινών όγκων του νέου Δήμου.
Έτος υλοποίησης: 2011

                 

PROJECTS

Project Manager Agrocos

Project Manager Agrocos Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου office.agrocos.eu. Υλοποιήθηκε o δικτυακός τόπος office.agrocos.eu για το έργο Agrocos. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 – AgroCos Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Πτολεμαΐδας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Πτολεμαΐδας Για το Δήμο Πτολεμαΐδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με

Περισσότερα »
PROJECTS

Ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου Γαλατσίου

Ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου Γαλατσίου Για τον Δήμο Γαλατσίου έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ σύστημα. Αρχικά υλοποιήθηκε η Μελέτη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των

Περισσότερα »
PROJECTS

Υπηρεσία καταγραφής και επιστημονικής τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Παλλήνης για τη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Υπηρεσία καταγραφής και επιστημονικής τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Παλλήνης για τη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής Το έργο αφορά στη συγκέντρωση του πολιτιστικού αποθέματος του

Περισσότερα »